Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Al Fianco na www.adamszaran.pl

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach prze- twarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzysty- wane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Adam Szaran prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Adam Szaran Al Fianco, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 9222428341 adres: ul. Piaskowa 31/1,05-825 Grodzisk Mazowiecki.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

 1. Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
 2. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).
 3. Cel przetwarzania:

W przypadku zakupu materiałów w zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
  • Realizacja Twoich zamówień
  • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
  • Przesyłanie newslettera

W przypadku pobrania materiałów przy użyciu kodu zniżkowego, wyrażasz zgodę na wszystkie powyższe cele przetwarzania danych.

 • Podstawa przetwarzania:
  • Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  • Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  • Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony rosz- czeń (art. 6 ust. 1 lit.f RODO)
  • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketin- gowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Podanie danych:

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

 • Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
  • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
  • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
  • brak możliwości otrzymywania Informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie
  • brak możliwości pobrania materiałów przy użyciu kodu obniżającego cenę
 • Możliwość cofnięcia zgody:
  • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z pra- wem.

PROFILOWANIE

W ramach Sklepu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich po- trzeb, tj dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Zanim dokonamy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje:

wywołujące wobec Ciebie skutki prawne, wpływające na Ciebie w podobnie Istotny sposób, zapytamy Clę o Twoją zgodę.

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mleć ku temu pod- stawę prawną, a więc do momentu, w którym:

przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron

cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku I co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne I techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfi- katu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

 1. Przysługuje Ci prawo żądania:

dostępu do Twoich danych osobowych ich sprostowania

usunięcia

ograniczenia przetwarzania

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

żądania przeniesienia danych do innego administratora

 • Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
 • Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

 1. Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciaste- czek).

Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
  • umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
  • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia
 • Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
  • usunąć pliki cookies
  • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości
 • W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
  • zapamiętywania informacji o Twojej sesji
  • statystycznym
  • marketingowym
  • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz FI w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

 • Firefox
  • Chrome
  • Safari
  • Internet Explorer/Microsoft Edge

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE/ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

podmiot realizujący dostawę towarów dostawca płatności

podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? Napisz na adres e-mail: as@adamszaran.pl

Shopping Cart